Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 28

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

FI
Puhdistus
Laitetta ei saa ruiskuttaa vedellä eikä sitä saa laittaa veteen. Oikosulus-
ta uhkaava sähköiskuvaara.
Älä käytä puhdistus- tai liuotusaineita. Ne voivat rikkoa laitteen täysin.
Pidä laitteen tuuletusaukot, ilman sisäänmenoaukot ja ilman poistoaukot sekä laitteen
kotelo puhtaina. Käytä puhdistukseen hieman kosteaa kangasta tai harjaa.
Hävitys/ympäristönsuoja
Vie laite uusiointiin takaisinottoa varten kierrätykseen.
Sähkölaitteet eivät kuulu talousjätteisiin.
Vie laite vastaavaan kierrätykseen. Muoviset ja metalliset osat voidaan erotella pois ja
käyttää uusiointiin. Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.
28

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents