Översättning Av Originalbruksanvisning - Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

SE
Översättning av originalbruksanvisning
Elektrisk luftpump
SGP 12 A1
Användning
Produkten är avsedd för uppumpning och avluftning av luftmadrasser, gummibåtar, barn-
bassänger och andra större uppblåsbara artiklar för hemmabruk.
Den är inte lämplig för uppumpning av cykel- eller bildäck.
All annan användning kan leda till skador på produkten och utgöra en allvarlig risk för an-
vändaren.
Tillverkaren ikläder sig inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. användning som strider
mot föreskrifterna, eller p.g.a. felaktigt handhavande.
34

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents