Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 39

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Bär inte produkten i kabeln. Använd inte kabeln till att dra ur kontakten ur uttaget.
Skydda kabeln mot hetta, olja och vassa kanter.
Anslut anslutningskabeln endast till fordonets cigarrettändaruttag.
Följ instruktionerna från fordonstillverkaren avseende användning av cigar-
rettändaruttaget.
Om kabeln är skadad måste Du omedelbart dra ur kontakten ur cigarrettändarut-
taget.
Produktens anslutningskabel kan inte bytas ut. Om kabeln är skadad skall pro-
dukten kasseras.
SE
39

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents