Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 58

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

DK
4.
Tænd for apparatet (tænd-/sluk kontakt stilling „I").
5.
Når den ønskede volumen er nået, slukker du for apparatet (tænd-/sluk kontakt
stilling „0") og fjerner ventiladapteren (6).
6.
Sæt ventilhætten på igen.
Udsugning
6
58
1. Montér en passende ventiladapter (6) på pumpens
luftindgangsåbning DEFLATE (1) ved at skubbe den
på.
1
2. Tag ventilhætten af og stik ventiladapteren (6) i
ventilen på den oppustelige artikel.
3. Tænd for apparatet (tænd-/sluk kontakt stilling „I").
4. Når den oppustelige artikel helt tømt, slukker du for
apparatet (tænd-/sluk kontakt stilling „0") og fjerner
ventiladapteren (6).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents