Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 58

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
DK
4.
Tænd for apparatet (tænd-/sluk kontakt stilling „I").
5.
Når den ønskede volumen er nået, slukker du for apparatet (tænd-/sluk kontakt
stilling „0") og fjerner ventiladapteren (6).
6.
Sæt ventilhætten på igen.
Udsugning
6
58
1. Montér en passende ventiladapter (6) på pumpens
luftindgangsåbning DEFLATE (1) ved at skubbe den
på.
1
2. Tag ventilhætten af og stik ventiladapteren (6) i
ventilen på den oppustelige artikel.
3. Tænd for apparatet (tænd-/sluk kontakt stilling „I").
4. Når den oppustelige artikel helt tømt, slukker du for
apparatet (tænd-/sluk kontakt stilling „0") og fjerner
ventiladapteren (6).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents