Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 48

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

SE
CE – conformitetsförklaring
Härmed bekräftar vi att
Elektrisk luftpump SGP 12 A1
Serienummer 201103000001 - 201103033280
från tillverkningsår 2011 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande
EU-riktlinjer:
72/245/EEC Annex I (6.5, 6.6, 6.8, 6.9) & 2009/19/EC
För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer
samt nationella standarder och bestämmelser:
Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 2
64823 Groß-Umstadt 16.03.11
48
2006/95/EC • 2004/108/EC
EN 60335-1/A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 62233:2008
(A. Gröschl, Tech. Director ja asiakirjava-
stuullinen; och dokumentationsombud)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents