Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 48

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
SE
CE – conformitetsförklaring
Härmed bekräftar vi att
Elektrisk luftpump SGP 12 A1
Serienummer 201103000001 - 201103033280
från tillverkningsår 2011 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande
EU-riktlinjer:
72/245/EEC Annex I (6.5, 6.6, 6.8, 6.9) & 2009/19/EC
För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer
samt nationella standarder och bestämmelser:
Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 2
64823 Groß-Umstadt 16.03.11
48
2006/95/EC • 2004/108/EC
EN 60335-1/A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 62233:2008
(A. Gröschl, Tech. Director ja asiakirjava-
stuullinen; och dokumentationsombud)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents