Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 54

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

DK
Sørg for, at der hverken kommer sand eller andre små fremmedlegemer ind i luftind-
gangs- eller luftudgangsåbningen.
Benyt ikke apparatet i nærheden af antændelige væsker eller gasser. Indsug ingen
varme dampe. Ved ignorering er der brand- eller eksplo sionsfare.
Sluk for apparatet og træk stikket ud af cigarettænderen:
-
når du ikke benytter apparatet;
-
når du lader apparatet uden opsyn;
-
når du foretager rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder;
-
når tilslutningskablet er beskadiget;
-
efter indtrængning af fremmedlegemer eller ved unormale lyde.
Benyt kun tilbehør, der bliver leveret og anbefalet af producenten.
Forsøg ikke selv at reparere apparatet.
54

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents