Billedtegn På Apparatet - Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

DK
Billedtegn på apparatet
Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem inden den første ibrugtagning,
for at undgå en forkert håndtering.
Opbevar vejledningen godt og giv den videre til alle efterfølgende brugere, så-
ledes af informationerne altid er disponible.
Faresymboler med oplysninger om forebyggelse af person- eller materielle
skader.
Udsæt ikke apparatet for fugtighed.
51

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents