Ef-Overensstemmelseserklæring - Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

DK
EF-overensstemmelseserklæring
Hermed bekræfter vi, at
Elektrisk blæsepumpe SGP 12 A1
Serienummer
201103000001 - 201103033280
fra byggeår 2011 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive
gyldige version:
72/245/EEC Annex I (6.5, 6.6, 6.8, 6.9) & 2009/19/EC
For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt
nationale standarder og regler anvendt:
Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 2
64823 Groß-Umstadt 16.03.11
64
2006/95/EC • 2004/108/EC
EN 60335-1/A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 62233:2008
(Andreas Gröschl, Teknisk leder
og dokumentationsbefuldmægtiget)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents