Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 38

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
SE
Stäng av produkten och dra ur kontakten ur cigarrettändaruttaget:
-
om Du inte använder produkten;
-
om Du lämnar produkten utan uppsikt;
-
när Du rengör eller underhåller produkten;
-
om anslutningskabeln är skadad;
-
om främmande partiklar har trängt in eller vid underliga ljud.
Använd endast tillbehör som levereras och rekommenderas av tillverkaren.
Försök inte att själv reparera produkten.
Var försiktig: så undviker Du
olycksfall och skador p.g.a. elektriska stötar:
Elektrisk säkerhet:
Använd inte produkten om brytaren inte går att knäppa på eller stänga av. Låt
byta ut skadade brytare.
38

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents