Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 35

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Symboler på gräsklipparen
Före första igångsättning: läs igen bruksanvisningen noggrant, så att ett felak-
tigt handhavande undviks.
Spara bruksanvisningen och låt den följa med gräsklipparen om någon annan
övertar den.
Risksymbol med uppgifter om förebyggande av person- eller sakskador.
Utsätt inte gräsklipparen för fukt.
Säkerhetshänvisningar
Observera! Vid användning av elverktyg ska följande principiella säkerhetsåt-
gärder beaktas till skydd mot elektrisk stöt, skade- och brandrisk:
SE
35

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents