Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 35

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Symboler på gräsklipparen
Före första igångsättning: läs igen bruksanvisningen noggrant, så att ett felak-
tigt handhavande undviks.
Spara bruksanvisningen och låt den följa med gräsklipparen om någon annan
övertar den.
Risksymbol med uppgifter om förebyggande av person- eller sakskador.
Utsätt inte gräsklipparen för fukt.
Säkerhetshänvisningar
Observera! Vid användning av elverktyg ska följande principiella säkerhetsåt-
gärder beaktas till skydd mot elektrisk stöt, skade- och brandrisk:
SE
35

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents