Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 23

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Älä kanna laitetta kaapelista roikuttaen. Älä irrota pistoketta pistorasiasta
kaapelista vetämällä. Suojaa kaapeli kuumuudelta, öljyltä ja varo teräviä reunoja.
Liitä kaapeli ainoastaan ajoneuvon tupakansytyttimeen.
Ota huomioon ajoneuvosi valmistajan antamat ohjeet tupakansytyttimen käyttöä
koskien.
Irrota pistoke heti tupakansytyttimestä, kun kaapeli on viallinen.
Tämän laitteen liitoskaapelia ei voi vaihtaa uuteen. Laite täytyy hävittää, jos kaa-
peli on rikki.
FI
23

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents