Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 42

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
SE
3.
Sätt i ventiladaptern (6) i artikelns ventil.
4.
Sätt igång produkten (på-/av-knapp position „I").
5.
När önskad luftvolym har nåtts stänger Du av produkten (på-/av-knapp position
„0") och avlägsnar ventiladaptern (6).
6.
Sätt tillbaka artikelns ventilkåpa.
Utsläpp
6
42
1. Montera lämplig ventiladapter (6) på pumpens
luftinsläppsöppning DEFLATE (1) genom att skjuta
1
på den.
2. Ta av ventilkåpan på den uppblåsbara artikeln och
sätt i ventiladaptern (6) i artikelns ventil.
3. Knäpp på enheten (på-/av-knapp position „I").
4. När artikeln är helt tömd stänger Du av produkten
(på-/av-knapp position „0")
och avlägsnar ventiladaptern (6).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents