Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 42

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

SE
3.
Sätt i ventiladaptern (6) i artikelns ventil.
4.
Sätt igång produkten (på-/av-knapp position „I").
5.
När önskad luftvolym har nåtts stänger Du av produkten (på-/av-knapp position
„0") och avlägsnar ventiladaptern (6).
6.
Sätt tillbaka artikelns ventilkåpa.
Utsläpp
6
42
1. Montera lämplig ventiladapter (6) på pumpens
luftinsläppsöppning DEFLATE (1) genom att skjuta
1
på den.
2. Ta av ventilkåpan på den uppblåsbara artikeln och
sätt i ventiladaptern (6) i artikelns ventil.
3. Knäpp på enheten (på-/av-knapp position „I").
4. När artikeln är helt tömd stänger Du av produkten
(på-/av-knapp position „0")
och avlägsnar ventiladaptern (6).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents