Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 55

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Forsigtig: Sådan undgår du ulykker og tilskadekomst pga. elektrisk stød:
Elektrisk sikkerhed:
Benyt ikke apparatet, hvis ikke afbryderen lader sig tænde- og slukke. Lad
beskadigede afbrydere udskifte.
Bær ikke apparatet i kablet. Benyt ikke kablet til at trække stikket ud af stikdåsen
med. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter.
Tilslut kun tilslutningskablet til cigarettænderen i bilen.
Vær opmærksom på din bilproducents informationer om brug af cigarettænderen.
Træk øjeblikkeligt stikket ud af cigarettænderen ved beskadigelse af kablet.
Tilslutningskablet til dette apparat kan ikke udskiftes. Ved beskadigelse af kablet
skal apparatet smides væk.
DK
55

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents