Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 57

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Betjening
Kontrollér, at apparatet er slukket (tænd/sluk kontakt „0") og tilslut tilslutningskablet til
cigarettænderen.
Apparatet er ikke egnet til permanent brug. Brug i mere end 30 minutter kan
medføre overophedning og beskadigelse af apparatet. Hvis apparatet er overbe-
lastet, skal du straks slukke det og først tage det i brug igen, når det er kølet af.
Oppumpning
5
6
1. Tag ventilhætten af den oppustelige artikel.
2. Montér en passende ventiladapter (6) på pumpens
luftudgangsåbning INFLATE (5) (bajonetlås).
3. Stik ventiladapteren (6) i ventilen på den
oppustelige artikel.
DK
57

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents