Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 57

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Betjening
Kontrollér, at apparatet er slukket (tænd/sluk kontakt „0") og tilslut tilslutningskablet til
cigarettænderen.
Apparatet er ikke egnet til permanent brug. Brug i mere end 30 minutter kan
medføre overophedning og beskadigelse af apparatet. Hvis apparatet er overbe-
lastet, skal du straks slukke det og først tage det i brug igen, når det er kølet af.
Oppumpning
5
6
1. Tag ventilhætten af den oppustelige artikel.
2. Montér en passende ventiladapter (6) på pumpens
luftudgangsåbning INFLATE (5) (bajonetlås).
3. Stik ventiladapteren (6) i ventilen på den
oppustelige artikel.
DK
57

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents