Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 53

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Ret under ingen omstændigheder apparatet imod dig selv eller andre personer under
brugen, især ikke imod øjne og øre. Der er risiko for tilskadekomst.
Lad ikke apparatet køre uden opsyn og overhold fyldeinformationerne til den oppuste-
lige artikel. Den oppustelige artikel kan springe og forårsage alvorlig tilskadekomst.
Opbevar apparatet på et tørt sted og uden for børns rækkevidde.
Forsigtig! Sådan undgår du skader på apparatet og eventuelt deraf resulterende
personskader:
Brug af apparatet:
Benyt ikke apparatet under kørsel. Benyt kun apparatet ved standset motor.
Kontrollér apparatet på skader inden ibrugtagning og benyt det kun i upåklagelig til-
stand.
Udsæt ikke apparatet for regn eller fugtigt vejrlig og lad det ikke komme i kontakt med
vand. Der er fare for at få et elektrisk stød.
Hold alle apparatets åbninger fri under brugen. Hold ikke åbningerne til med hænder
eller fingre og dæk ikke apparatet til. Der er fare for overophedning.
DK
53

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents