Tekniska Data - Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

SE
Förutsättningen är att apparaten lämnas tillbaka till vårt Service-Center odemonte-
rad tillsammans med kvitto och garantibevis.
Ofrankerade – som skrymmande gods, expressgods eller med annan specialfrakt
– apparater mottages inte.
Vi tar kostnadsfritt hand om skrotningen av defekta apparater som Du skickar in till
oss.

Tekniska data

Elektrisk luftpump ......................................................................................SGP 12 A1
Nätspänning ....................................................................................................... 12 V
Motoreffekt .........................................................................................................120 Watt
Korttidsgång ....................................................................................... S2 (max. 30 min)
Skyddsklass........................................................................................................
Nominellt tryck ..................................................................................................0,052 bar
Luftmatningsvolym...............................................................................................60 m
Skyddstyp ................................................................................................................ IP20
46
III
/h
3

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents