Download  Print this page

Puhdistus Ja Huolto - Black & Decker WV3615 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Puhdistus ja huolto

Varoitus! Puhdista suodattimet
säännöllisesti.
Pölynkerääjän ja suodattimien
puhdistus (kuva F & G)
Suodattimia voidaan käyttää kerta
toisensa jälkeen; siksi ne on
puhdistettava säännöllisesti.
Tyhjennä pölynkeräysastia yllä
x
kuvatulla tavalla.
Harjaa kaikki irtopöly pois
x
suodattimista.
Pese suodattimet lämpimässä
x
saippuavedessä. Myös pölynkerääjä
voidaan tarvittaessa pestä.
Älä upota laitetta veteen.
Varmista, että pölynkerääjä ja
x
suodattimet ovat täysin kuivia.
Laita suodattimet takaisin.
x
Asenna pölynkeräysastia takaisin
x
koneeseen. Varmista, että se
napsahtaa kiinni paikalleen.
Varoitus! Älä koskaan käytä laitetta
ilman suodattimia. Paras imurointitulos
saadaan ainoastaan silloin,
kun suodattimet ovat kuivia ja
pölynkeräysastia on tyhjä.
Suodattimien vaihtaminen
Suodattimet tulee vaihtaa 6 - 9 kuukauden
välein tai jos ne ovat kuluneet tai
vaurioituneet. Uusia suodattimia myyvät
Black & Decker –tuotteiden jälleenmyyjät
(cat. no. WVF30).
Poista suodattimet yllä kuvatulla
x
tavalla.
Asenna uudet suodattimet yllä
x
kuvatulla tavalla.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta
ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun Black & Decker -koneesi on käytetty
loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
mukana. Tämä tuote on kerättävä
erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja
pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö
auttaa ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-
aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on
mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai
jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa
uusi tuote.
Black & Decker tarjoaa mahdollisuuden
Black & Decker –tuotteiden keräykseen
ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on
poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi
johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen sijainnin ottamalla
yhteyden Black & Deckerin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa
annetussa osoitteessa.
Lista valtuutetuista Black & Decker -
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset
tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com
Akku (kuva H)
Kun hävität tuotteen, akku on
poistettava alla kuvatulla
tavalla ja hävitettävä
Cd
paikallisten ohjeiden
mukaisesti.
Vie loppuunkäytetyt akut niille
tarkoitettuun keräyspaikkaan tai -astiaan.
Varoitus! Kytke laite irti pistorasiasta
ennen akun poistamista.
Tyhjennä akku käyttämällä laitetta,
x
kunnes moottori pysähtyy.
Akku on koneen takaosan alla.
Irrota rakosuulake tarvikepitimestä.
x
SUOMI
55

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wv4815Wv7215Wv6015Wv3650Wv3650nm