Download Print this page

Råd Och Tips - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
48
www.aeg.com
Sätt tillbaka lådan genom att lyfta upp
lådans främre del något och sätta in den
i frysen. När lådan har passerat stoppen,
skjut in lådan på plats.
Produkten är försedd med hyllstoppar för
att hyllorna ska sitta säkert.
Hyllorna måste lyftas upp (1) på varje sida
och därefter dras utåt (2).
Glashyllorna är utrustade med
expanderrullar fastsatta med låssprintar.
Ta bort dem genom att lossa låssprinten
på båda sidor om expanderrullen.
Använd en skruvmejsel vid behov.
Dra efteråt ur båda låssprintarna (1) och
dra glashyllan utåt (2).
5. RÅD OCH TIPS
5.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
2
1
1
2
1
1
1
4.7 Invändig rengöring
1. Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra dess insida
och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd
neutral såpa för att ta bort den
typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
2. Kontrollera att tömningsslangen på
baksidan av kylskåpet tömmer ut på
uppsamlingsbrickan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inga starka
rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen.
• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
1
2

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3