Download Print this page

Asennus - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
7.3 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.

8. ASENNUS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmasto-
luokka
SN
N
ST
T
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän huoltopalvelun
puoleen.
8.2 Sijainti
Jos laite sijoitetaan kalusteen alapuolelle,
parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi
laitteen yläosan ja kalusteen välisen
vähimmäisvälimatkan on oltava 40 mm.
Laitetta ei kuitenkaan suositella
asennettavaksi kalusteiden alapuolelle.
Tila ilmanvaihtoa varten voi olla:
Ympäristölämpötila
+10°C – 32°C
+16 °C – 32°C
+16 °C – 38°C
+16 °C – 43 °C
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• heti laitteen yläpuolella
• yläkalusteen takana ja yläpuolella.
Tällöin kalusteen takana on oltava
vähintään 50 mm tilaa.
8.3 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää EEC-
direktiivien vaatimukset.
8.4 Kuljetustukien irrottaminen
Laitteessa on kuljetustuki, joka pitää oven
paikallaan kuljetuksen aikana.
SUOMI
35
50 mm

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3