Download Print this page

Användning - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
44
www.aeg.com
3. ANVÄNDNING
3.1 Kontrollpanel
11
10
9
Temperaturknapp
1
Display
2
PÅ/AV-knapp
3
Knapp för Signalur
4
Ljusknapp
5
Knapp för nattläge
6
Det går att ändra de förinställda
knappljuden till att låta högre genom att
samtidigt trycka in Mode-knappen och
3.2 Display
H
3.3 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
1
A
B C
D
G
F
E
2
På/av-knappen för ismaskin
7
Dispenserspak
8
Knappen för snabb is
9
Barnlås-knapp
10
Mode-knapp
11
Temperatur-knappen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.
A. Timer
B. FROSTMATIC-funktion
C. Signalur
D. Temperaturindikator
E. Nattläge
F. Larmindikator
G. Ismaskin
H. Barnlås
2. Tryck på ON/OFF om displayen inte
är tänd.
3
4
5
6
7
8

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3