Download Print this page

Skötsel Och Rengöring - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
5.2 Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.
• Avlägsna inte kylackumulatorerna (i
förekommande fall) från fryskorgen.
5.3 Tips för infrysning
Här följer några värdefulla tips som
hjälper dig att använda
infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• den största mängd mat som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar.
Ytterligare livsmedel som skall frysas
in bör inte läggas in under denna
period.
• frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning.
Sedan kan du dessutom plocka ut och
tina endast den mängd du behöver.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
• slå in maten i aluminiumfolie, eller
lägg den i plastpåsar och se till att
förpackningarna är lufttäta;
• låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat för att
temperaturen inte skall öka i den
infrysta maten.
• magra matvaror håller sig bättre och
längre än feta. Salt minskar
livslängden på matvaror.
• isglass kan, om den konsumeras
direkt från frysfacket, orsaka
frysskador på huden;
• det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
5.4 Tips för förvaring av fryst
mat
Observera följande för att utnyttja
produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt;
• öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• när fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av tillverkaren.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
SVENSKA
49

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3