Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på insidan.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infysningen är klar.
4.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar innan du lägger in
några matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta de matpaket du söker. Om
stora mängder mat skall förvaras, plocka
ur alla lådor utom den nedre korgen som
säkerställer god luftcirkulation.
Med undantag för den översta hyllan kan
du på alla hyllor placera mat som sticker
ut 15 mm från dörren.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
4.3 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
4.4 Ta bort isbehållaren
Isbehållaren kan tas bort.
1. Luta uppåt och dra ut isbehållaren
när den ska tas bort.
När isbehållaren är utdragen bryts
alla ismaskinens funktioner.
2. Vid återmontering ska (vid behov)
isbehållarens matningsskruv passas in
mot den bakre medbringaren.
2
4.5 Hyllan ovanför ismaskinen
FÖRSIKTIGHET!
Hyllan ovanför ismaskinen
kan inte tas bort.
4.6 Borttagning av fryslådor
och glashyllor från frysen
Fryslådorna har ett stopp som förhindrar
att de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut.
För att ta ut en fryslåda ur frysen, dra
lådan mot dig till stoppet och tag sedan
bort den genom att vinkla den främre
delen uppåt.
SVENSKA
47
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3