Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ajastimen merkkivalo syttyy. (min).
Asetetun ajan päätyttyä Hälytysajastin-
merkkivalo vilkkuu ja laitteesta kuuluu
äänimerkki. Poista tällöin juomat
pakastimesta ja paina Hälytysajastin-
painiketta äänimerkin sammuttamiseksi
ja toiminnon kytkemiseksi pois päältä.
Aika-asetusta voidaan muuttaa
ajastuksen aikana ja sen päättyessä
painamalla lämpötilan painiketta.
Toiminto voidaan kytkeä pois päältä
milloin tahansa ajanlaskennan aikana
toistamalla toimenpide, kunnes
Hälytysajastin-kuvake sammuu.
3.10 Korkean lämpötilan
hälytys
Kun pakastimen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi on auki):
• hälytyksen merkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäytöt vilkkuvat
• kuuluu äänimerkki.
Paina mitä tahansa painiketta.
Äänimerkki sammuu.
Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen
näytössä näkyy uudelleen
asetuslämpötila.
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
3.11 Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven
aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• vilkkuva hälytysmerkki
• äänimerkki.
Kun olosuhteet ovat palautuneet
normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki
sammuu.
Hälytyksen aikana merkkiääni voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa
käyttöpaneelin painiketta.
3.12 Valaistus
Jääannostelijan valo syttyy
automaattisesti kun toimintoa käytetään.
3.13 Pysyvä valo
Varmista, ettei jääannostelija ole lukittu.
Paina valopainiketta, jolloin valo syttyy.
Valon kirkkaus on tällöin 20 %
normaalista tasosta, kunnes annostelijaa
käytetään.
3.14 Valon sammuttaminen
Varmista, ettei jääannostelija ole lukittu.
Paina valopainiketta, jolloin valo
sammuu.
3.15 Yötila
Tämän toiminnon avulla jääpalojen
valmistus kytketään pois päältä päivän
pimeimpänä aikana.
Yötila voidaan kytkeä päälle tai pois
päältä painamalla yötilan painiketta.
Yötilan symboli näkyy, kun yötila on
käytössä.
3.16 Jään annosteleminen
Jään annostelu käynnistyy, kun vipu
painetaan kokonaan sisään, ja jatkuu
vivun vapauttamiseen asti.
Jääntulo lakkaa, kun astia poistetaan
annosteluvivulta.
3.17 Jään nopea
annosteleminen
Jos jäätä halutetaan annostella
enemmän, paina Pikajääpalatoiminto-
painiketta ja pidä sitä alhaalla painamalla
samalla annosteluvipua.
SUOMI
27

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3