Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
26
www.aeg.com
Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua
muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet
kohdasta "Korkean lämpötilan
hälytys".
Jos DEMO tulee näkyviin näyttöön,
laite on esitystilassa. Lue ohjeet
kohdasta "Käyttöhäiriöt".
Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa
lämpötila-asetusta, katso
kohta "Lämpötilan
säätäminen".
3.4 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Paina painiketta ON/OFF 3 sekunnin
ajan.
Näyttö sammuu.
Katkaise laitteen virta
irrottamalla laitteen pistoke
pistorasiasta.
3.5 Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää
pakastimen lämpötila-asetuksia.
Oletuslämpötila:
• -18 °C pakastimeen
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa. Asetettu lämpötila
säilyy laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
3.6 Jääpalatoiminto
Jääpalakone asetetaan päälle tehtaalla,
ja se käynnistyy automaattisesti, kun laite
liitetään vesi- ja sähköverkkoon.
Kytke toiminto päälle ja pois päältä
painamalla jääpalakoneen ON/OFF-
painiketta 3 sekunnin ajan.
Jääpalakoneen symboli näkyy, kun
jääpalakone on käytössä.
Jääpalakoneen symboli
vilkkuu, kun jääpalakone on
pois käytöstä. Katso
lisätietoa osiosta
"Vianmääritys".
3.7 ChildLock -toiminto
Estä painikkeiden käyttäminen
lapsilukolla valitsemalla ChildLock-
toiminto.
1. Käynnistä toiminto painamalla
painiketta ChildLock 3 sekunnin ajan.
ChildLock-merkkivalo syttyy.
2. Kytke toiminto pois päältä
painamalla painiketta ChildLock 3
sekunnin ajan.
ChildLock-toiminnon merkkivalo
sammuu.
3.8 FROSTMATIC -toiminto
Paina Mode-painiketta, kunnes
FROSTMATIC-kuvake tulee näkyviin.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua. Voit
kytkeä toiminnon pois päältä ennen sen
automaattista päättymistä painamalla
painiketta Mode toisen toiminnon
valitsemiseksi tai painamalla painiketta
Mode, kunnes mikään erityisistä
kuvakkeista ei näy.
Toiminto voidaan
sammuttaa muuttamalla
pakastimen lämpötila-
asetusta.
3.9 Hälytysajastin
Hälytysajastintoimintoa käytetään
hälytyksen aktivoitumisajan
asettamiseen, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun ruoka-aineksia on
jäähdytettävä jonkin aikaa tai kun
muistutus on tarpeen, ettei pulloja
unohdeta pakastimeen pikajäähdytyksen
aikana.
1. Paina Hälytysajastin-painiketta.
Hälytysajastin-merkkivalo syttyy.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia).
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla lämpötilan
painiketta.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3