Download Print this page

Vianmääritys - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
32
www.aeg.com
ensimmäisen vuorokauden aikana, jotta
maku olisi raikas.
VAROITUS!
Jos jätät laitteen päälle,
pyydä jotakin toista henkilöä
tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta
ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
6.6 Ilmanvaihtosäleikön
puhdistaminen
Varmista, että ovi on auki.
Ilmanvaihtosäleikkö voidaan irrottaa
puhdistamista varten.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Laite ei toimi lainkaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
1. Löysää säleikön reunaa vetämällä sitä
kuvan mukaisesti.
2. Vedä säleikköä suoraan ulos, jotta se
irtoaa kokonaan.
3. Imuroi laitteen alus.
Mahdollinen syy
Virta on katkaistu laittees-
ta.
Pistoke ei ole kunnolla kiin-
ni pistorasiassa.
Pistorasiaan ei tule jänni-
tettä.
Laitetta ei ole tuettu kun-
nolla paikalleen.
Pakastin on juuri kytketty
päälle tai lämpötila on vie-
lä liian korkea.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Ovi on jätetty auki.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Korjaustoimenpide
Kytke laitteeseen virta.
Kiinnitä pistoke oikein pistora-
siaan.
Kokeile kytkemällä pistorasi-
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Tarkista, onko laite vakaa.
Katso kohta "Ovihälytys" tai
"Korkean lämpötilan hälytys".
Katso kohta "Ovihälytys" tai
"Korkean lämpötilan hälytys".
Sulje luukku.
Ota yhteyttä pätevään sähkö-
asentajaan tai paikalliseen val-
tuutettuun huoltopalveluun.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

  Related Content for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3