Download Print this page

Hoito Ja Puhdistus - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.

6. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja
kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO!
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta
lattiaa.
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
6.3 Jääpalakoneen
puhdistaminen
Puhdista tarvittaessa vain pehmeällä
liinalla ja lämpimällä vedellä annostelijan
ja jääpalasäiliön ulkoapäin käden
ulottuvilla olevat pinnat.
Tarkista, että jääpalasäiliö on täysin kuiva
ennen kuin se asennetaan takaisin
paikalleen.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita
tai hankaavia aineita.
6.4 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
Huurtumattomuus perustuu
automaattisesti ohjattuun puhaltimeen,
joka kierrättää kylmää ilmaa jatkuvasti
osaston sisällä.
6.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1. Sammuta jääpalakone.
2. Sulje vesihana.
3. Tyhjennä jääpalasäiliö.
4. Kytke laite irti verkkovirrasta.
5. Ota kaikki ruoat pois
6. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
7. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
Kun jääpalakone käynnistetään
uudelleen, älä käytä jääpalatoimintoa
SUOMI
31

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3