Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 39

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HUOMIO!
• Älä liitä laitetta
• Laite tulee liittää vain
• Laite tulee liittää vain
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
vesijohtoputkeen tiloissa,
joissa ympäristölämpötila
voi laskea jäätymispisteen
alle.
juomavesiputkeen.
kylmään
vesijohtoputkeen.
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3