Download Print this page

Buller - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8.6 Anslutning av vattenslang
VARNING!
En säkerhetsventil måste
monteras vid
vattenanslutningen.
Anslutning av vatten ska göras med en
kran och en 3/4" hankoppling inom 1,5
m från produkten.
Arbetet bör utföras av en behörig VVS-
installatör.
På marknaden finns olika typgodkända
kranar och kransatser.
Vattenslangen får inte vara sprucken,
klämd eller ligga i tvära böjar.
Om den här produkten har köpts
tillsammans med motsvarande kyl ska
installationen göras på ett sådant sätt att
båda produkterna delar
säkerhetsventilen som medföljer kylen.
Om apparaten har köpts som en enda
installation eller tillsammans med en
apparat utan vattenanslutning, måste en
säkerhetsventil (1504516-00/4) köpas och
installeras. Denna artikel kan beställas via
www.electrolux.com
Innan produkten ställs på sin slutliga
plats, kontrollera att vattenanslutningen
har gjorts korrekt och att inget läckage
förekommer vid anslutningen till kranen.
Dra åt skruven tillräckligt mycket för
hand.

9. BULLER

Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
Kontrollera att packningen sitter rätt i
kopplingen.
Vi rekommenderar att produkten
placeras på en avrinningsmatta avsedd
för kyl-/frysskåp, för att enklare kunna
upptäcka eventuellt läckage.
8.7 Justering av höjd
Se till att produkten står i våg där den
installeras. Justera vid behov fötterna
med medföljande skruvnyckel.
Dörrjusteringen är beroende av att
produkten står i våg.
8.8 Starta ismaskinen första
gången
Kontrollera att kopplingen till kranen är
ordentligt gjord. Se avsnittet "Anslutning
av vattenslang".
Vatten börjar fyllas på när temperaturen
är tillräckligt låg.
1. Öppna kranen.
2. Starta frysen.
Ismaskinen startar automatiskt.
Använd inte is som tillverkats
under den första dagen för
att vara säker på att få en bra
smak.
8.9 Omhängning av dörr
Om du vill hänga dörren åt andra hållet
kan du kontakta närmaste auktoriserade
serviceverkstad. En servicetekniker
hänger om den mot en avgift.
SVENSKA
55

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

  Related Content for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3