Download Print this page

Päivittäinen Käyttö - AEG A92860GNX3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
28
www.aeg.com
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
4.1 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Aseta pakastettavat elintarvikkeet mihin
tahansa pakastinlaatikkoon alinta lukuun
ottamatta.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FROSTMATIC-toiminto").
4.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan ennen tuotteiden asettamista
pakastimeen.
Pakastuskorien ansiosta löydät haluamasi
pakkauksen helposti ja nopeasti. Jos
pakastat suuren määrän elintarvikkeita,
poista kaikki laatikot alakoria lukuun
ottamatta. Alakorin on oltava paikallaan,
jotta ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Elintarvikkeet voivat tulla 15 mm ulos
ovesta kaikilla hyllyillä ylintä hyllyä lukuun
ottamatta.
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
4.3 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
4.4 Jääpalasäiliön poistaminen
Jääpalasäiliö voidaan poistaa.
1. Kallista ylös ja vedä jääpalasäiliö ulos.
Kun jääpalasäiliö on otettu ulos,
jääpalakoneen kaikki toiminnot
keskeytyvät.
2. Uudelleen asennuksen yhteydessä
jääpalasäiliön syöttöruuvi on
(tarvittaessa) sovitettava selustassa
olevaan pidikkeeseen.
2
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

  Related Content for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3