Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 40

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 41
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................42
3. ANVÄNDNING........................................................................................................ 44
4. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................46
5. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 48
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 49
7. FELSÖKNING.......................................................................................................... 51
8. INSTALLATION....................................................................................................... 53
9. BULLER.....................................................................................................................55
10. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................57
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare -
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3