Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

EN
User Manual
Freezer
FI
Käyttöohje
Pakastin
SV
Bruksanvisning
Frysskåp
2
21
40
A92860GNX3
A92860GNB3

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG A92860GNX3

 • Page 1 User Manual A92860GNX3 Freezer A92860GNB3 Käyttöohje Pakastin Bruksanvisning Frysskåp...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TECHNICAL INFORMATION................19 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 3: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 4: Safety Instructions

  Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol •...
 • Page 5 ENGLISH • Connect the mains plug to the mains • Obey the storage instructions on the socket only at the end of the packaging of frozen food. installation. Make sure that there is 2.4 Care and cleaning access to the mains plug after the installation.
 • Page 6: Operation

  3. OPERATION 3.1 Control panel Temperature button Ice maker ON/OFF button Display Dispenser lever ON/OFF button Rapid ice button Minute minder button Child lock button Light button Mode button Night mode button It is possible to change predefined Temperature button for some seconds.
 • Page 7: Switching Off

  ENGLISH 3.3 Switching on The ice maker icon is flashing when the ice 1. Connect the mains plug to the power container is out of position. socket. For further details please 2. Press the ON/OFF if the display is refer to "Troubleshooting" off.
 • Page 8: Daily Use

  3.12 Lighting alarm sounds. At that time, remove any drinks contained in the freezer The ice dispenser lighting illuminates compartment, and press the Minute automatically when operated. Minder button to switch off the sound and terminate the function. 3.13 For continuous lighting...
 • Page 9: Storage Of Frozen Food

  ENGLISH To freeze small amount of fresh foods it refrigerator compartment or at room is not necessary to change the present temperature, depending on the time setting. available for this operation. To freeze fresh food activate the Small pieces may even be cooked still FROSTMATIC function at least 24 hours frozen, directly from the freezer: in this before placing the food to be frozen in...
 • Page 10: The Freezer

  4.6 Removal of freezing The glass shelves equipped with expander rollers are secured with locking baskets and glass shelves from pins. the freezer To remove them, loose the locking pin The freezing baskets have a limit stop to on each side on the expander roller. If prevent their accidental removal or necessary, use a screwdriver.
 • Page 11: Hints And Tips

  ENGLISH 5. HINTS AND TIPS 5.1 Normal operating sounds frozen and to make it possible subsequently to thaw only the The following sounds are normal during quantity required; operation: • wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the •...
 • Page 12: Defrosting The Freezer

  This appliance contains CAUTION! hydrocarbons in its cooling Do not use detergents or unit; maintenance and abrasive paste. recharging must therefore only be carried out by 6.4 Defrosting the freezer authorized technicians. The freezer compartment is frost free. This means that there is no build up of...
 • Page 13: Troubleshooting

  ENGLISH 2. Pull the grille straight out to completely remove it. 3. Vacuum clean under the cabinet. 7. TROUBLESHOOTING WARNING! Refer to Safety chapters. 7.1 What to do if... Problem Possible cause Solution The appliance does not op- The appliance is switched Switch on the appliance.
 • Page 14 Problem Possible cause Solution The lamp does not work. The lamp is defective. Contact the nearest Author- ised Service Centre. The compressor operates Temperature is set incor- Refer to "Operation" chapter. continually. rectly. Many food products were Wait some hours and then put in at the same time.
 • Page 15: Replacing The Lamp

  ENGLISH Problem Possible cause Solution Door is misaligned or inter- The appliance is not level- Refer to "Levelling". feres with ventilation grill. led. The temperature in the ap- The temperature regulator Set a higher/lower tempera- pliance is too low/too high. is not set correctly.
 • Page 16: Installation

  8. INSTALLATION WARNING! 50 mm Refer to Safety chapters. 8.1 Positioning This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:...
 • Page 17: Connecting The Water Hose

  ENGLISH The water hose must not be cracked, CAUTION! squeezed or put in tight bends. Some models are fitted with If the appliance has been purchased a silencing pad under the together with the corresponding fridge cabinet. Do not remove this the installation should be conducted in pad.
 • Page 18: Noises

  8.9 Door reversibility 1. Open the tap on the water connection. In case you want to change the opening 2. Start the freezer. direction of the door, contact the nearest The ice maker starts automatically. Authorised Service Centre. The...
 • Page 19: Technical Information

  ENGLISH CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNICAL INFORMATION 10.1 Technical data Height 1800 Width Depth Rising time Hours Voltage Volts 230 - 240 Frequency 10.2 Water pressure range The technical information are situated in the rating plate, on the external or internal side of the appliance and in the energy label.
 • Page 20: Environmental Concerns

  CAUTION! • Do not connect the appliance in spaces where ambient temperature can decrease to below freezing. • The appliance may only be connected to drinking water supplies. • The appliance may only be connected to cold water supplies.
 • Page 21 8. ASENNUS........................ 35 9. ÄÄNET........................37 10. TEKNISET TIEDOT....................38 TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää...
 • Page 22: Turvallisuustiedot

  TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset...
 • Page 23: Turvallisuusohjeet

  SUOMI Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, • elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen • puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain • mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. Älä...
 • Page 24 • Virtajohdon on oltava aina pistokkeen • Älä pakasta uudelleen jo sulaneita alapuolella. elintarvikkeita. • Kytke pistoke pistorasiaan vasta • Noudata pakasteiden pakkauksessa asennuksen jälkeen. Varmista, että olevia säilytysohjeita. laitteen verkkovirtakytkentä on 2.4 Hoito ja puhdistus ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
 • Page 25: Käyttö

  SUOMI 3. KÄYTTÖ 3.1 Käyttöpaneeli Lämpötilan painike Jääpalakoneen virtapainike Näyttö Annosteluvipu Virtapainike Pikajääpalatoiminto-painike Hälytysajastin-painike Lapsilukko-painike Valopainike Mode -painike Yötila-painike Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan lämpötilapainiketta muutaman sekunnin asettaa korkeammiksi painamalla ajan. Asetusta voidaan säätää. samanaikaisesti Mode-painiketta ja 3.2 Näyttö A. Ajastin B.
 • Page 26 Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua Jääpalakoneen symboli muutaman sekunnin kuluttua. vilkkuu, kun jääpalakone on Katso hälytyksen kuittausohjeet pois käytöstä. Katso kohdasta "Korkean lämpötilan lisätietoa osiosta hälytys". "Vianmääritys". Jos DEMO tulee näkyviin näyttöön, laite on esitystilassa. Lue ohjeet 3.7 ChildLock -toiminto kohdasta "Käyttöhäiriöt".
 • Page 27 SUOMI 3.12 Valaistus Ajastimen merkkivalo syttyy. (min). Asetetun ajan päätyttyä Hälytysajastin- Jääannostelijan valo syttyy merkkivalo vilkkuu ja laitteesta kuuluu automaattisesti kun toimintoa käytetään. äänimerkki. Poista tällöin juomat pakastimesta ja paina Hälytysajastin- 3.13 Pysyvä valo painiketta äänimerkin sammuttamiseksi ja toiminnon kytkemiseksi pois päältä. Varmista, ettei jääannostelija ole lukittu.
 • Page 28: Päivittäinen Käyttö

  4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ VAROITUS! Jos pakastin sulaa Lue turvallisuutta koskevat vahingossa esimerkiksi luvut. sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä 4.1 Tuoreiden elintarvikkeiden ominaisuuksissa (kohdassa pakastaminen Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet Pakastinosasto soveltuu tuoreiden on käytettävä nopeasti tai elintarvikkeiden pakastamiseen sekä...
 • Page 29 SUOMI 4.5 Jääpalakoneen yläpuolella Hyllyjä on nostettava ylöspäin (1) molemmilta puolilta ja vedettävä sen oleva hylly jälkeen ulospäin (2). HUOMIO! Jääpalakoneen yläpuolella olevaa hyllyä ei voi poistaa. Lasihyllyt, joissa liukukiskot on kiinnitetty 4.6 Pakastuslaatikoiden ja lukitustapeilla. lasihyllyjen poistaminen Poista ne löysäämällä lukitustappeja pakastimesta liukukiskojen molemmilta puolilta.
 • Page 30: Vihjeitä Ja Neuvoja

  HUOMIO! tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja Älä käytä puhdistusaineita varusteet lopuksi huolellisesti. tai hankaavia jauheita, sillä 2. Tarkista, että laitteen takana oleva ne vahingoittavat pintoja. poistoputki tyhjentää veden kaukaloon. 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA 5.1 Normaalin toiminnan äänet •...
 • Page 31: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI • Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 6. HOITO JA PUHDISTUS Tämä toimenpide parantaa laitteen VAROITUS! suorituskykyä ja säästää energiaa. Lue turvallisuutta koskevat luvut. 6.3 Jääpalakoneen puhdistaminen 6.1 Yleiset varoitukset Puhdista tarvittaessa vain pehmeällä HUOMIO! liinalla ja lämpimällä vedellä annostelijan Kytke laite irti verkkovirrasta ja jääpalasäiliön ulkoapäin käden ennen minkäänlaisten...
 • Page 32: Vianmääritys

  1. Löysää säleikön reunaa vetämällä sitä maku olisi raikas. kuvan mukaisesti. VAROITUS! Jos jätät laitteen päälle, pyydä jotakin toista henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa. 2. Vedä säleikköä suoraan ulos, jotta se 6.6 Ilmanvaihtosäleikön...
 • Page 33 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Lämpötilanäytössä näkyy Lämpötila-anturin häiriö. Ota yhteys valtuutettuun huol- suorakulmio numeroiden si- toliikkeeseen (jäähdytysjärjes- jaan. telmä pitää elintarvikkeet kyl- minä, mutta lämpötilaa ei voi säätää). Valo ei syty. Lamppu on valmiustilassa. Sulje ja avaa ovi. Valo ei syty. Lamppu on palanut.
 • Page 34 Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Laite ei valmista jäätä. Jääpalakone ei ole päällä. Katso kohtaa "Jääpalakoneen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta". DEMO tulee näkymään näyt- Laite on esitystilassa. Pidä Mode-painiketta painet- töön. tuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän äänimer- kin ja näyttö...
 • Page 35: Asennus

  SUOMI 3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota oven tiivisteet. Ota yhteyttä yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 7.3 Lampun vaihtaminen Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo. 8. ASENNUS • heti laitteen yläpuolella VAROITUS! • yläkalusteen takana ja yläpuolella. Lue turvallisuutta koskevat Tällöin kalusteen takana on oltava luvut.
 • Page 36 1. Avaa ovi. Markkinoilla on erilaisia 2. Poista kuljetustuki oven reunoilta. tyyppihyväksyttyjä hanoja ja hanasarjoja. 3. Poista kuljetustuki alasaranasta Vesiletkussa ei saa olla murtumia, (mallikohtainen). puristumia eikä se saa olla kierteellä. HUOMIO! Jos olet hankkinut tämän laitteen Joissain malleissa laitteen vastaavan jääkaapin kanssa, asennus...
 • Page 37: Äänet

  SUOMI 8.9 Oven kätisyyden Vedentäyttö alkaa, kun lämpötila laskee riittävän alas. vaihtaminen 1. Avaa vesiliitännän hana. Jos haluat vaihtaa oven kätisyyden, ota 2. Käynnistä pakastin. yhteys paikalliseen valtuutettuun Jääpalakone käynnistyy automaattisesti. huoltoliikkeeseen. Valtuutetun Älä käytä jääpalatoimintoa huoltoliikkeen ammattitaitoinen asentaja ensimmäisen vuorokauden vaihtaa oven kätisyyden korvausta aikana, jotta maku olisi vastaan.
 • Page 38: Tekniset Tiedot

  CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TEKNISET TIEDOT 10.1 Tekniset tiedot Korkeus 1800 Leveys Syvyys Käyttöönottoaika tuntia Jännite 230 - 240 Taajuus 10.2 Vedenpaine Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan. Vedenpaine Vedenpaineen on oltava vähintään yksi baaria (100 Neuvottele asentajan kanssa, jos ve- kPa).
 • Page 39 SUOMI HUOMIO! • Älä liitä laitetta vesijohtoputkeen tiloissa, joissa ympäristölämpötila voi laskea jäätymispisteen alle. • Laite tulee liittää vain juomavesiputkeen. • Laite tulee liittää vain kylmään vesijohtoputkeen. 11. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen merkillä...
 • Page 40 10. TEKNISK INFORMATION..................57 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få...
 • Page 41: Säkerhetsinformation

  SVENSKA SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder •...
 • Page 42: Säkerhetsföreskrifter

  Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra • produkten. Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara • neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål. Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar •...
 • Page 43 SVENSKA stickkontakten, nätkabeln, • Ta inte bort och vidrör inte föremål kompressorn). Kontakta service eller från frysdelen om händerna är våta en elektriker för att ersätta skadade eller fuktiga. komponenter. • Frys inte mat igen som en gång tinats. • Nätkabeln måste vara under •...
 • Page 44: Användning

  3. ANVÄNDNING 3.1 Kontrollpanel Temperaturknapp På/av-knappen för ismaskin Display Dispenserspak PÅ/AV-knapp Knappen för snabb is Knapp för Signalur Barnlås-knapp Ljusknapp Mode-knapp Knapp för nattläge Det går att ändra de förinställda Temperatur-knappen i några sekunder. knappljuden till att låta högre genom att Ljudet kan ändras tillbaka.
 • Page 45 SVENSKA 3.7 ChildLock-funktion Larmet kan ljuda efter några sekunder. För att låsa knapparna väljer du För återställning av larmet, se "Larm funktionen ChildLock. vid för hög temperatur". Om DEMO visas på displayen är 1. För att aktivera funktionen, håll produkten i demonstrationsläge. Se ChildLock intryckt i 3 sekunder.
 • Page 46: Daglig Användning

  3.13 För ständig belysning Om du vill inaktivera funktionen under nedräkningen upprepar du förfarandet Se till att isdispensern är i upplåst läge. tills symbolen för Signalur släcks. Tryck på belysningsknappen så tänds 3.10 Larm vid för hög belysningen. temperatur Ljusstyrkan är nu cirka 20 % tills...
 • Page 47 SVENSKA Den största mängd mat som kan frysas När isbehållaren är utdragen bryts inom 24 timmar anges på typskylten som alla ismaskinens funktioner. sitter på insidan. 2. Vid återmontering ska (vid behov) isbehållarens matningsskruv passas in Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in mot den bakre medbringaren.
 • Page 48: Råd Och Tips

  Sätt tillbaka lådan genom att lyfta upp lådans främre del något och sätta in den i frysen. När lådan har passerat stoppen, skjut in lådan på plats. Produkten är försedd med hyllstoppar för att hyllorna ska sitta säkert. 4.7 Invändig rengöring Hyllorna måste lyftas upp (1) på...
 • Page 49: Skötsel Och Rengöring

  SVENSKA • Ett surrande eller pulserande ljud hörs • slå in maten i aluminiumfolie, eller från kompressorn när köldmedlet lägg den i plastpåsar och se till att pumpas runt. förpackningarna är lufttäta; • Ett plötsligt knackande ljud från • låt inte färsk, ej infryst mat komma i produktens insida som orsakas av kontakt med redan infryst mat för att termisk dilatation (ett naturligt och...
 • Page 50 6.2 Regelbunden rengöring under drift, varken på innerväggarna eller matvarorna. FÖRSIKTIGHET! Att frost inte bildas beror på en Dra inte i, flytta inte och kontinuerlig cirkulation av kalluft, som undvik att skada genereras av en automatiskt kontrollerad rörledningarna och kablarna fläkt, inne i frysavdelningen.
 • Page 51: Felsökning

  SVENSKA 7. FELSÖKNING VARNING! Se säkerhetsavsnitten. 7.1 Om produkten inte fungerar... Problem Möjlig orsak Åtgärd Produkten fungerar inte. Produkten har stängts av. Slå på produkten. Stickkontakten sitter inte Sätt i stickkontakten ordentligt ordentligt i eluttaget. i eluttaget. Eluttaget är strömlöst. Anslut en annan elektrisk pro- dukt till eluttaget.
 • Page 52 Problem Möjlig orsak Åtgärd Alltför varm mat har lagts Låt mat svalna till rumstempe- ratur före infrysning. Dörren är inte ordentligt Se avsnittet ”Stängning av stängt. dörren”. Funktionen FROSTMATIC Se "Funktionen FROSTMA- är på. TIC". Det har bildats för mycket Dörren är inte korrekt...
 • Page 53: Installation

  SVENSKA Problem Möjlig orsak Åtgärd Kalluft cirkulerar inte i pro- Se till att kalluft kan cirkulera i dukten. produkten. E1 blinkar på temperatur- Ingen vattentillförsel. Åtgärda vattentillförsel. Tryck displayen. på valfri knapp för att återställa larmet. E2 blinkar på temperatur- Ispassagen i dörren är Avlägsna hindret.
 • Page 54 Vissa funktionsproblem kan bestämmelser. uppstå för vissa modelltyper • Tillverkaren ansvarar inte för skador vid användning utanför det orsakade av att ovanstående området. Korrekt funktion säkerhetsåtgärder inte har följts. kan endast garanteras inom • Denna produkt uppfyller kraven enligt angivet temperaturområde.
 • Page 55: Buller

  SVENSKA Kontrollera att packningen sitter rätt i kopplingen. Vi rekommenderar att produkten placeras på en avrinningsmatta avsedd för kyl-/frysskåp, för att enklare kunna upptäcka eventuellt läckage. 8.7 Justering av höjd Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov fötterna med medföljande skruvnyckel.
 • Page 56 HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Page 57: Teknisk Information

  SVENSKA 10. TEKNISK INFORMATION 10.1 Tekniska data Höjd 1800 Bredd Djup Temperaturökningstid Timmar Nätspänning Volt 230 - 240 Frekvens 10.2 Vattentryck Teknisk information finns på typskylten som sitter på insidan eller utsidan av produkten och på energietiketten. Vattentryck Vattentrycket måste vara minst 1 bar (100 kPa). Kontakta din installatör om vatten- trycket är under 1 bar.
 • Page 58 www.aeg.com...
 • Page 59 SVENSKA...
 • Page 60 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

A92860gnb3

Table of Contents