Download Print this page

AEG A92860GNX3 User Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
50
www.aeg.com
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Dra inte i, flytta inte och
undvik att skada
rörledningarna och kablarna
inne i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet.
FÖRSIKTIGHET!
När du flyttar produkten ska
du lyfta upp den i
framkanten så att inte golvet
repas.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Rengöra ismaskinen
Rengör vid behov dispenserns och
isbehållarens utifrån åtkomliga ytor
endast med hjälp av en mjuk trasa och
varmt vatten.
Se till att isbehållaren är helt torr innan
den sätts tillbaka på sin plats.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel eller
slipmedel.
6.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en
kontinuerlig cirkulation av kalluft, som
genereras av en automatiskt kontrollerad
fläkt, inne i frysavdelningen.
6.5 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1. Stäng av ismaskinen.
2. Stäng av vattenanslutningen.
3. Töm isbehållaren.
4. Koppla loss produkten från eluttaget.
5. Plocka ur alla matvaror.
6. Rengör produkten och alla tillbehör.
7. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
När ismaskinen startas igen, använd inte
is som tillverkats den första dagen för att
vara säker på att den smakar bra.
VARNING!
Om produkten lämnas
påslagen, be någon titta till
den då och då så att inte
varorna i den förstörs i
händelse av strömavbrott.
6.6 Rengöring av
ventilationsgallret
Se till att dörren är öppen.
Ventilationsgallret kan tas bort så att det
kan diskas.
1. Lossa kanten på gallret genom att
dra i det såsom på bilden.
2. Dra gallret rakt ut för att ta bort det
helt.
3. Dammsug under produkten.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92860GNX3

This manual is also suitable for:

A92860gnb3