Download Print this page

Stupeň Chladenia; Ionizačná Funkcia - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
UPOZORNENIE
Snímačom riadené vypnutie nie je určené na trvalé vypnutie sušiča vlasov.
Ak sušič vlasov nepoužívate, vypnite ho prepínačom stupňov ventilátora
5) Po použití prístroj vypnite nastavením prepínača stupňov ventilátora
polohy „0". Kontrolka
Stupeň chladenia
Tlačidlom studeného vzduchu
stupňov ventilátora a stupňov ohrevu vytvoriť studený prúd vzduchu.
Ionizačná funkcia
Tento sušič vlasov má zabudovanú ionizačnú funkciu:
Pri sušení vlasov pomocou bežného sušiča vlasov dochádza k nabitiu vlasov
statickou elektrinou, čo má za následok, že vlasy začnú „lietať".
Ionizačnou funkciou sa statický náboj vo vlasoch neutralizuje a zruší. Vlasy sú
mäkké, hladké, lesklé a ľahko sa dajú upravovať.
Majte však na pamäti, že ionizačná funkcia optimálne funguje len bez nástavcov
(difúzor
aplikácia iónov na vlasy. Ak chcete ionizačnú funkciu optimálne využiť, použite
preto sušič vlasov bez nástavcov.
SHTT 2200 A1
zhasne. Potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
/ koncentrátor
), pretože prostredníctvom nástavcov sa naruší
môžete pri akejkoľvek kombinácii nastavenia
.
do
SK
55

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170