Skladování; Odstranění Chybných Funkcí; Likvidace Přístroje; Záruka - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Skladování
Odstranění chybných funkcí
CZ
Likvidace přístroje
Záruka
46
POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!
Vysoušeč vlasů zabalte a přepravujte, až když vychladne. Jinak by mohl
poškodit jiné předměty.
Vysoušeč vlasů vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole "Čištění".
Vysoušeč vlasů uchovávejte na suchém a bezprašném místě.
Pokud vysoušeč vlasů nebude fungovat tak, jak jste očekávali, vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj několik minut vychladnout. Přístroj je vybaven
ochranou před přehřátím!
Pokud by přístroj nefungoval ani poté, obraťte se na servisní provozovnu uvedenou
níže v kapitole „Servis".
V žádném případě nevyhazujte přístroj do normálního domovního
odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU.
Zlikvidujte přístroj prostřednictvím schváleného likvidačního podniku nebo vašeho
komunálního sběrného dvora. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě
pochybností se informujte ve sběrném dvoře.
Na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. Přístroj byl
vyroben pečlivě a před dodáním byl svědomitě odzkoušen.
Uschovejte si prosím pokladní lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňo-
vání záruky se spojte telefonicky se servisní provozovnou. Pouze tak lze zajistit
bezplatné zaslání vašeho zboží.
UPOZORNĚNÍ
Záruční plnění se vztahuje pouze na vady materiálu nebo výrobní vady,
nikoliv však na škody způsobené při dopravě, na opotřebitelné díly nebo
poškození rozbitných součástí, např. spínačů.
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents