Download Print this page

Biztonsági Utasítások - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Biztonsági utasítások
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
Csatlakoztassa a hajszárítót egy előírásszerűen beszerelt és a
típusjelzésen található hálózati feszültségnek megfelelő hálózati
aljzatba.
HU
Semmi esetre se merítse folyadékba a hajszárítót és ne hagyja,
hogy folyadék kerüljön a hajszárító készülékházába. Védje a ké-
szüléket a nedvességtől és ne használja a szabadban. Ha mégis
folyadék kerülne a készülékházba, azonnal húzza ki a készülék
hálózati csatlakozóját a csatlakozóaljzatból és javíttassa meg
képzett szakemberrel.
Üzemzavar esetén és a hajszárító tisztítása előtt húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A csatlakozónál és ne a vezetéknél fogva húzza ki a csatlakozó-
dugót az aljzatból.
Ne tekerje a hálózati kábelt a hajszárító köré és védje a sérülé-
sektől.
A veszélyek elkerülése érdekében a sérült csatlakozóvezetéket a
gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának vagy hasonló szakképzett
személynek kell kicserélnie.
A hálózati kábelt ne törje meg, ne szorítsa be, és úgy helyezze el,
hogy senki ne léphessen rá vagy ne botolhasson meg benne.
Nem szabad hosszabbító kábelt használni.
Soha ne fogja meg a hajszárítót, a hálózati kábelt és a csatlako-
zódugót nedves kézzel.
A hajszárítót használat után azonnal áramtalanítsa. A készülék
csak akkor teljesen árammentes, ha a hálózati csatlakozódugót
kihúzza a csatlakozó aljzatból.
Tilos a hajszárító burkolatát felnyitnia és a hajszárítót javítania.
Ez nem biztonságos és a garancia is érvényét veszti. A meghibá-
sodott hajszárítót csak szakképzett szakemberrel javíttassa.
28
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170