Download Print this page

Přípravy; Obsluha; Stupně Ohřevu A Ventilátoru - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Přípravy

Obsluha

CZ
Stupně ohřevu a ventilátoru
42
1) Vyjměte všechny části přístroje a návod k obsluze z balení.
2) Odstraňte veškerý obalový materiál.
Tento přístroj je vybaven dotykovým senzorem. To znamená, že vysoušeč vlasů
se zapne pouze tehdy, pokud ho držíte v ruce a přitom se dotknete senzorového
pole
.
1) Zastrčte zástrčku do síťové zásuvky.
Vysoušeč vlasů je vybaven dvěma funkčními přepínači. Jimi můžete jednotlivě na-
stavovat intenzitu vysoušení (přepínač intenzity vysoušení
(přepínač teploty vysoušení
Stupeň ventilátoru
0
vysoušeč vlasů je vypnutý
nízký proud vzduchu
silný proud vzduchu
Stupeň ohřevu
nízký stupeň ohřevu
střední stupeň ohřevu
vysoký stupeň ohřevu
2) Zvolte požadovaný stupeň ventilátoru přepínačem stupňů ventilátoru
Kontrolka
svítí, čímž indikuje, že vysoušeč vlasů se spustí, jakmile dojde
k doteku senzorového pole
3) Zvolte požadovaný stupeň ohřevu přepínačem stupňů ohřevu
4) Pokud vysoušeč vlasů ještě nedržíte v ruce:
Vezměte vysoušeč vlasů za rukojeť do ruky. Přitom se dotknete senzorového
pole
a vysoušeč vlasů se zapne.
Když vysoušeč vlasů krátce odložíte, tento se automaticky vypne.
):
.
) a teplotu vysoušení
.
.
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Silvercrest SHTT 2200 A1

This manual is also suitable for:

271170