Czynności Przygotowawcze; Obsługa; Zakresy Grzania I Nawiewu - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Czynności przygotowawcze
PL
Obsługa

Zakresy grzania i nawiewu

18
1) Wyjmij wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi z opakowania.
2) Usuń wszystkie części opakowania.
Urządzenie jest wyposażone w czujnik dotykowy. Oznacza to, że suszarka
włącza tylko wtedy, gdy trzymasz je w dłoni, dotykając pola czujnika
1) Włóż wtyk sieciowy do gniazda sieciowego.
Suszarka do włosów posiada dwa przełączniki funkcyjne. Są to: przełącznik re-
gulacji siły nadmuchu
Zakres nadmuchu
0
Suszarka jest wyłączona
lekki strumień powietrza
silny strumień powietrza
Zakres grzania
niski zakres grzania
średni zakres grzania
wysoki zakres grzania
2) Wybierz żądany zakres nadmuchu przełącznikiem regulacji siły nadmuchu
Zaświeci się kontrolka
dotknięte zostanie pole czujnika
3) Wybierz żądany zakres grzania przełącznikiem regulacji siły ogrzewania
4) Jeśli jeszcze nie trzymasz suszarki w ręku:
Chwyć suszarkę w dłoń. Dotkniesz wtedy pola czujnika
włosów włączy się.
Po odłożeniu suszarki, wyłączy się ona automatycznie.
i regulacji siły ogrzewania
wskazując, że suszarka się uruchamia, gdy tylko
.
.
; które działają oddzielnie.
i suszarka do
SHTT 2200 A1
.
.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Silvercrest SHTT 2200 A1

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents