Download Print this page

Likvidácia Obalu; Popis Prístroja; Technické Údaje - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Likvidácia obalu
Obal chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály sú
vybrané podľa aspektov ekologickej a technickej likvidácie, a preto ich možno
recyklovať.
Recykláciou obalu sa šetria suroviny a znižujú sa náklady na odpad. Nepotrebné
obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.
UPOZORNENIE
Podľa možnosti si odložte originálny obal počas záručnej doby prístroja,
aby ste mohli prístroj v prípade uplatňovania záruky správne zabaliť.
Popis prístroja
Obrázok A:
koncentrátor
mriežka nasávania vzduchu
senzorové pole
závesné pútko
kontrolka
prepínač stupňov ventilátora (2 stupne)
prepínač stupňov ohrevu (3 stupne)
tlačidlo studeného vzduchu
Obrázok B:
difúzor s kolíkmi
Technické údaje
Sieťové napätie
Menovitý výkon
Trieda ochrany
SHTT 2200 A1
(Cool-Shot)
220 - 240 V ~ , 50/60 Hz
1900 – 2300 W
II
SK
51

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170