Download Print this page

Tárolás; Hibaelhárítás; A Készülék Ártalmatlanítása; Garancia - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tárolás
HU
Hibaelhárítás
A készülék ártalmatlanítása

Garancia

34
FIGYELEM - ANYAGI KÁR!
Csak akkor csomagolja el és szállítsa a hajszárítót, ha már teljesen lehűlt.
Ellenkező esetben kárt tehet más tárgyakban.
A hajszárítót a „Tisztítás" fejezetben leírtak szerint tisztítsa.
A hajszárítót pormentes és száraz helyen tárolja.
Ha a hajszárító nem az elvárásainak megfelelően működik, húzza ki a csatlako-
zódugót a csatlakozóaljzatból és hagyja néhány percig hűlni a készüléket.
A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva!
Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a „Szerviz" részben megadott
vevőszolgálathoz.
Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba.
A termékre a 2012/19/EU uniós irányelv vonatkozik.
A készüléket kizárólag engedélyezett hulladékkezelő üzemben vagy a kommunális
hulladékkezelő létesítményben ártalmatlanítsa. Vegye figyelembe a hatályos
előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékkezelővel.
A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A készüléket
gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük.
Kérjük, hogy a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, hogy
garanciaigény esetén telefonon forduljon ügyfélszolgálatához. Csak ebben az
esetben garantálhatjuk, hogy díjmentesen tudja beküldeni az árut.
TUDNIVALÓ
A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonatkozik, nem pedig szállítási
kárra, kopásra vagy törékeny részek (pl. kapcsoló) sérülésére.
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Silvercrest SHTT 2200 A1

This manual is also suitable for:

271170