Download Print this page

Úvod; Autorské Právo; Použití V Souladu S Určením; Rozsah Dodávky A Kontrola Po Přepravě - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Úvod
Autorské právo
CZ
Použití v souladu s určením
Rozsah dodávky a kontrola po přepravě
38
Gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje.
Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto
výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před
použitím výrobku se prosím dobře seznamte se všemi provozními a bezpečnost-
ními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené
oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto
podklady.
Tato dokumentace je chráněná autorským právem.
Jakékoli rozmnožování, resp. každý dotisk, i pouze částečný, stejně jako reprodukce
obrázků, i ve změněném stavu, jsou povoleny pouze s písemným souhlasem
výrobce.
Vysoušeč vlasů slouží k vysoušení vlasů a tvorbě účesů, rozhodně není určen pro
paruky a příčesky ze syntetického materiálu. Vysoušeč vlasů používejte výhradně
v soukromé sféře. Řiďte se všemi informacemi v tomto návodu k použití, zejména
však bezpečnostními pokyny. Tento přístroj není koncipován pro podnikatelské
nebo průmyslové účely.
Jiné použití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití
v rozporu s určením. Jsou vyloučeny nároky jakéhokoliv druhu kvůli poškození,
které vzniklo na základě použití v rozporu s určením. Riziko nese výhradně
uživatel.
Přístroj se standardně dodává s následujícími komponentami:
vysoušeč vlasů
koncentrátor
vlasový difuzér
návod k obsluze
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a zda není viditelně poškozená.
V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného
obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz
kapitola „Servis").
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170