Servis; Dovozce - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Výrobek je určen jen pro soukromé účely a nikoli pro komerční použití. Při nespráv-
ném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly prove-
deny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.
Vaše práva vyplývající ze zákona nejsou touto zárukou omezena.
Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a
opravené součásti.
Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned
po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu.
Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům.

Servis

Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz
IAN 271170
Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ)

Dovozce

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
SHTT 2200 A1
CZ
47

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents