Download Print this page

Prípravy; Obsluha; Vyhrievacie A Rýchlostné Stupne - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Prípravy

Obsluha

Vyhrievacie a rýchlostné stupne
SK
54
1) Vyberte z obalu všetky diely prístroja a návod na používanie.
2) Odstráňte všetok obalový materiál.
Tento prístroj je vybavený dotykovým snímačom. To znamená, že sušič vlasov sa
zapne len vtedy, keď ho držíte v ruke a pritom sa dotýkate senzorového poľa
1) Zastrčte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky.
Sušič vlasov má dva funkčné prepínače. Týmito prepínačmi možno samostatne
nastaviť intenzitu prúdu vzduchu (prepínač stupňov ventilátora
ohrevu (prepínač stupňov ohrevu
Stupeň ventilátora
0
sušič vlasov je vypnutý
slabý prúd vzduchu
silný prúd vzduchu
Stupeň ohrevu
nízka teplota vzduchu
stredná teplota vzduchu
vysoká teplota vzduchu
2) Požadovaný stupeň nastavte prepínačom stupňov ventilátora
svieti a tým signalizuje, že sušič vlasov sa spustí, akonáhle sa dotknete senzo-
rového poľa
.
3) Vyberte požadovaný stupeň ohrevu prepínačom stupňov ohrevu
4) Ak sušič vlasov ešte nedržíte v ruke:
Sušič vlasov zobrete do ruky za rukoväť. Pritom sa dotknete senzorového
poľa
a sušič vlasov sa zapne.
Ak sušič vlasov krátko z ruky odložíte, automaticky sa tento vypne.
):
.
) a stupňa
. Kontrolka
.
SHTT 2200 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Silvercrest SHTT 2200 A1

This manual is also suitable for:

271170