Likvidace Obalu; Popis Přístroje; Technické Údaje - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Likvidace obalu

Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Zvolený obalový materiál
odpovídá hlediskům ochrany přírody a likvidace, a je tudíž recyklovatelný.
Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a snižuje produkci
odpadů. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místně platných
předpisů.
UPOZORNĚNÍ
Uschovejte pokud možno originální obal během záruční doby přístroje,
aby bylo možné v případě uplatnění záruky přístroj řádně zabalit.
Popis přístroje
Obrázek A:
koncentrátor
nasávací mřížka vzduchu
senzorové pole
očko na zavěšení
kontrolka
přepínač intenzity proudění vzduchu (2 stupně)
přepínač intenzity ohřevu (3 stupně)
tlačítko studeného vzduchu
Obrázek B:
prstový difuzor
Technické údaje
Síťové napětí
Jmenovitý výkon
Třída ochrany
SHTT 2200 A1
(Cool-Shot)
220 - 240 V ~ , 50/60 Hz
1900 - 2300 W
II
CZ
39

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170

Table of Contents