Download Print this page

Zakres Chłodzenia; Funkcja Jonizacji - Silvercrest SHTT 2200 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
WSKAZÓWKA
Sterowane czujnikiem wyłączenie nie jest przewidziane do trwałego odłą-
czania suszarki. Jeśli nie używasz suszarki do włosów, wyłącz jej zasilanie
przełącznikiem regulacji siły nadmuchu
5) Po użyciu wyłącz suszarkę, ustawiając przełącznik regulacji siły nadmuchu
w położeniu „0". Kontrolka
zasilania.
Zakres chłodzenia
Przełącznikiem zimnego nadmuchu
powietrza przy każdej konfiguracji przełączników regulacyjnych.

Funkcja jonizacji

Niniejsza suszarka do włosów jest wyposażona funkcję jonizacji.
Włosy wysuszone „zwykłą" suszarką zostają naładowane elektrostatycznie i
zaczynają się „unosić".
Funkcja jonizacyjna naturalizuje i przeciwdziała naładowaniu elektrostatycznemu
włosów. Włosy stają się miękkie, elastyczne, mają ładny połysk i dają się łatwo
układać.
Należy jednak pamiętać, że funkcja jonizacji działa optymalnie tylko bez końcó-
wek (dyfuzor palcowy
noszenie jonów na włosy. Jeśli chce się optymalnie wykorzystać funkcję jonizacji,
należy stosować suszarkę do włosów bez założonych końcówek.
SHTT 2200 A1
.
zgaśnie. Następnie wyciągnij wtyk z gniazda
można uzyskać strumień chłodnego
/ koncentrator
), ponieważ końcówki zakłócają na-
PL
19

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

271170