Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents

4. Problemen en oplossingen

Controleer, voordat u een reparateur belt, de volgende tabel om te zien of er een eenvoudige oplossing voor uw probleem is.
Probleem
Het apparaat koelt of verwarmt niet
goed.
Het apparaat houdt op voordat de
ingestelde temperatuur in de
verwarmingsstand wordt bereikt.
Het binnenapparaat stoot een witte
nevel uit.
De indicatielampjes van de afstands-
bediening gaan niet branden wan-
neer deze wordt gebruikt.
Op het display van de afstandsbe-
diening
wordt
"CENTRALLY
CONTROLLED" (CENTRAAL BE-
STUURD) weergegeven.
OPMERKING: Na een stroomonderbreking start het apparaat niet automatisch opnieuw. U moet hiervoor op de POWER ON/OFF (AAN/UIT)-toets op het bedienings-
paneel drukken.
Als geen van bovenstaande oplossingen helpt, dient u de netschakelaar uit te schakelen en contact op te nemen met de zaak waar u de airconditioner
gekocht heeft. Noem altijd het model en het soort probleem. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
In de volgende gevallen dient u de netschakelaar uit te schakelen en
contact op te nemen met de plaatselijke dealer:
• Het indicatorlampje Operation (In werking) (op het hoofdapparaat) blinkt.
• De schakelaars werken niet goed.
• De stroomverbreker schiet vaak los (of de zekering springt regelmatig).
• Er is per ongeluk water in het apparaat gekomen.
• Er lekt water uit het apparaat.
• Er is per ongeluk iets in de airconditioner gevallen.
• Tijdens de werking klinkt een abnormaal geluid.
De volgende zaken wijzen niet op een storing:
Geur: geuren zoals van tabak of parfum blijven hangen, zelfs nadat ze in het apparaat zijn gezogen.
Geluid van vloeistof die binnen het binnenapparaat stroomt: dit kan tijdens of na de werking optreden en is gewoon het geluid van koelstof die binnenin het
apparaat circuleert.
Tikkend geluid in het binnenapparaat: dit kan te horen zijn wanneer het koelen of verwarmen net begonnen of gestopt is. Het wordt veroorzaakt doordat het
binnenapparaat enigszins krimpt of uitzet als gevolg van de temperatuurwisseling.
Het bericht "CENTRALLY CONTROLLED" (CENTRAAL BESTUURD) verschijnt op het LCD-paneel: dit bericht kan nu en dan op het LCD-paneel verschij-
nen. Dit duidt niet op een storing.
28
Oplossing
Maak het filter schoon.
Is zet zich af op het apparaat wan-
neer de buitentemperatuur laag is en
de vochtigheidsgraad hoog. Wacht
circa 10 minuten zodat het ijs kan
smelten.
Dit kan optreden kort nadat het ap-
paraat is ingeschakeld, wanneer de
vochtigheidsgraad in de kamer hoog
is.
Schakel de netspanning in. Op het
display wordt " " weergegeven.
De start- en stopfuncties van de af-
standsbediening zijn niet beschik-
baar
wanneer
het
bericht
"CENTRALLY
CONTROLLED"
wordt weergegeven.
Probleem
De start- en stopfuncties van de af-
standsbediening zijn niet beschik-
baar onmiddellijk nadat het apparaat
opnieuw is ingeschakeld.
Het bericht "H0" wordt weergegeven
op het display van de afstandsbe-
diening.
Er wordt een foutcode weergegeven
op het display van de afstandsbe-
diening.
Het bedieningsdisplay van de ont-
vanger van de draadloze afstands-
bediening knippert.
Bereik
Temperatuur luchtinlaat binnen Temperatuur luchtinlaat buiten
Maximum 35 °C DB, 22.5 °C WB
Koelen
19 °C DB, 15 °C WB
Minimum
28 °C DB
Maximum
Verwarmen
17 °C DB
Minimum
Oplossing
Wacht ongeveer drie minuten (het
apparaat is opgehouden om schade
aan de airconditioner te voorkomen).
Het apparaat voert een automatische
opstartproef uit (deze duurt ongeveer
drie minuten).
Het apparaat voert een zelfdiagnose-
functie uit om de airconditioner te
beschermen.
* Probeer het apparaat niet zelf te
repareren. Schakel de hoofd-
schakelaar uit en neem contact op
met de dealer bij wie u de
airconditioner heeft gekocht. Geef
deze persoon de modelnaam van
het apparaat en de informatie die
wordt weergegeven op het display
van de afstandsbediening.
46 °C DB
–5 °C DB
21 °C DB, 15 °C WB
–11 °C DB, –12 °C WB

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: