Download  Print this page

Overige; Onderhoud En Schoonmaken; Reinigen Van De Filters En Het Binnenapparaat - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Gebruik

2.6. Overige

: Dit wordt weergegeven als de regeling van het
CENTRALLY CONTROLLED
apparaat door een separaat verkochte centrale
regeleenheid wordt uitgevoerd, enz.
STAND BY
: Dit wordt weergegeven vanaf het moment dat u
DEFROST
het apparaat op de verwarmingsstand zet tot-
dat er warme lucht uitgeblazen wordt.
: Wordt weergegeven als er iets fout gaat met het
CHECK
apparaat.
: Als een knop ingedrukt wordt voor een functie
NOT AVAILABLE
die het binnenapparaat niet kan uitvoeren, dan
gaat deze display tegelijk met de display voor
die functie blinken.

3. Onderhoud en schoonmaken

A
B
C
A
B
: In het systeem waarin de [sensor] display weer-
gegeven wordt als de "afstandsbediening", wordt
de kamertemperatuursmeting uitgevoerd door
de in de afstandsbediening ingebouwde
kamertemperatuurssensor. Let daarom op het
volgende:
: Wordt weergegeven als het filter gereinigd moet
FILTER
worden.
Druk tweemaal op de knop A [Filter], vervol-
gens verdwijnt het display.

3.1. Reinigen van de filters en het binnenapparaat

Onderhoud en schoonmaken
• Zorg ervoor dat u de ON/OFF (AAN/UIT) schakelaar op OFF zet voor-
dat u gaat beginnen met onderhoud en schoonmaken.
Het binnenapparaat schoonmaken
• Veeg het apparaat schoon met een droge, zachte doek.
• Trek niet te hard met uw handen aan de verticale schotjes om mogelijke
schade of een defect te voorkomen.
• Gebruik een huishoud schoonmaakmiddel (een afwasmiddel of was-
middel) om vingerafdrukken en olievlekken weg te halen.
• Gebruik geen benzine, verfverdunner en poetsmiddelen, aangezien die
het apparaat zouden kunnen beschadigen.
Het luchtfilter eruit halen
Zorg dat u de plaats en de manier van het installeredn van het filter met uw
aannemer controleert als u het apparaat proefdraait.
A Luchtinlaat
B Filter
De filters reinigen
• De reinigingsmethode voor luchtfilters hangt af van het filtermateriaal
dat u gebruikt. Lees de instructies met betrekking tot filtermateriaal en
reinigingsmethode zorgvuldig door. De algemene gebruikte methode voor
filterreiniging is hieronder aangeven.
• Klop lichtjes of maak schoon met de stofzuiger. Spoel af in water of in
een oplossing van lauw water met een neutraal wasmiddel als de filters
heel vuil zijn. Zorg ervoor dat er geen wasmiddel in het filter blijft zitten.
Droog het filter voordat u het weer in het apparaat zet.
Voorzichtig:
• Droog de filters niet in direct zonlicht of met een andere
verwarmingsbron. De hitte kan de filters vervormen.
• In heet water (van meer dan 50
men.
C Schroef (Alleen voor de RP·EA)
°
C) wassen kan de filters vervor-
27

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: