Download  Print this page

Problemen En Oplossingen - Mitsubishi Electric PLA-RP-BA Operation Manual

Indoor unit
Hide thumbs

Advertisement

11. Problemen en oplossingen

Heeft u een probleem?
De airconditioner verwarmt of koelt niet goed.
Als het verwarmingsbedrijf start wordt de warme lucht niet snel uit het bin-
nenapparaat geblazen.
Tijdens de verwarmingsstand stopt de airconditioner voordat de ingestel-
de ruimtetemperatuur is bereikt.
Tijdens bedrijf verandert de richting van de luchtstroom of kan de richting
van de luchtstroom niet worden ingesteld.
Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen altijd voorbij
de instelpositie omhoog en omlaag voordat ze uiteindelijk bij de eindposi-
tie stoppen.
Er klinkt een geluid van stromend water of zo nu en dan een sissend ge-
luid.
Er klinkt een krakend of knarsend geluid.
De ruimte heeft een onaangename geur.
Uit het binnenapparaat wordt een witte mist of damp uitgestoten.
Er komt water of damp uit het buitenapparaat.
Het bedrijfssymbool verschijnt niet in het display van de afstandsbedien-
ing.
"
" verschijnt in het display van de afstandsbediening.
Als u de airconditioner kort nadat deze is gestopt opnieuw start, zal deze
niet functioneren, ook al hebt u de hoofdschakelaar ingedrukt.
De airconditioner werkt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.
De airconditioner stopt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.
Het timerbedrijf van de afstandsbediening kan niet worden ingesteld.
"PLEASE WAIT" (wachten a.u.b.) verschijnt in het display van de af-
standsbediening.
Er verschijnt een foutcode in het display van de afstandsbediening.
Er klinkt een geluid van water dat wordt afgetapt of het draaien van een
motor.
76
Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)
Reinig het fi lter. (De luchtstroom wordt verminderd als het fi lter vuil of
verstopt is.)
Controleer de temperatuurafstelling en stel de temperatuur in.
Let erop dat er rond het buitenapparaat voldoende ruimte is. Is de
luchtinof –uitlaat van het binnenapparaat geblokkeerd?
Staat er een deur of raam open?
Er wordt pas warme lucht geblazen als het binnenapparaat voldoende
is opgewarmd.
Bij een lage buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid kan er op het buite-
napparaat ijsafzetting ontstaan. Als dit het geval is, voert het buitenapparaat het
ontdooiingsbedrijf uit. Na ongeveer 10 minuten dient normaal bedrijf te beginnen.
Tijdens de koelstand bewegen de kleppen zich automatisch na 1
uur naar de horizontale stand (naar beneden), als de richting van
de luchtstroom is ingesteld naar beneden (horizontaal). Dit is om te
voorkomen dat er water langs de kleppen naar beneden kan druppelen.
Bij lage luchtstroomtemperatuur of tijdens het ontdooien gaan in de
verwarmingsstand de kleppen automatisch naar de horizontale luchtst-
roomstand.
Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen na het de-
tecteren van de basispositie naar de ingestelde positie.
Deze geluiden kunnen worden gehoord als er koelstof in de aircondi-
tioner stroomt, of als de stroom van de koelstof verandert.
Deze geluiden kunnen worden gehoord als er ten gevolge van temper-
atuursveranderingen delen uitzetten of inkrimpen en daardoor langs
elkaar gaan wrijven.
Het binnenapparaat zuigt lucht aan die gassen afkomstig uit wanden,
tapijt en meubilair bevat en tevens geuren uit kleding, en blaast deze
dampen in de ruimte terug.
Indien de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid hoog zijn, kan
deze omstandigheid zich bij het begin van het bedrijf voordoen.
Tijdens het ontdooien kan een koele luchtstroom naar beneden worden
geblazen die eruitziet als mist.
Tijdens het koelen kan er water worden gevormd en van de koelpijpen
en –verbindingen druppelen.
Tijdens het verwarmen kan er op de warmtewisselaar water ontstaan
en naar beneden druppelen.
Tijdens het ontdooien kan het water op de warmtewisselaar verdampen,
waardoor er waterdamp wordt uitgestoten.
Zet de hoofdschakelaar aan. In het scherm van de afstandsbediening
verschijnt nu " ".
Tijdens centrale besturing verschijnt "
standsbediening en kan de airconditioner met de afstandsbediening
worden gestart of gestopt.
Wacht ongeveer drie minuten.
(Het bedrijf is gestopt om de airconditioner te beschermen.)
Is de aan-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.
Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
Verschijnt "
" in het display van de afstandsbediening?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
Is de automatische herstelvoorziening bij spanningsonderbrekingen ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.
Is de uit-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf opnieuw te starten.
Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
Verschijnt "
" in het display van de afstandsbediening?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
Zijn de timerinstellingen ongeldig?
Als de timer kan worden ingesteld, verschijnt
in het display van de afstandsbediening.
AUTO OFF
De initiële instellingen worden uitgevoerd. Wacht ongeveer 3 minuten.
De beveiligingen zijn aangesproken om de airconditioner te beveiligen.
Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.
Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.
Stel de leverancier op de hoogte van de modelnaam en de informatie
die in het display van de afstandsbediening verscheen.
Als het koelbedrijf stopt, treedt de aftappomp in werking, die vervolgens
weer stopt. Wacht ongeveer 3 minuten.
" in het display van de af-
,
, of
WEEKLY
SIMPLE

Advertisement

Table of Contents
loading