Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents

2. Drift

CENTRALLY CONTROLLED
CHECK
STAND BY
DEFROST
1
TEMP.
2
3
TIMER SET
PAR-20MAA
D
C
B
CENTRALLY CONTROLLED
E
CHECK
˚C
F
STAND BY
DEFROST
TEMP.
G
H
C
CENTRALLY CONTROLLED
E
CHECK
˚C
STAND BY
DEFROST
TEMP.
1
3
2
TIMER SET
PAR-20MAA
4
1Hr.
ON OFF
˚C
CLOCK
FILTER
CHECK MODE
˚C
TEST RUN
ERROR CODE
FUNCTION
NOT AVAILABLE
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
4 5 6 8 7 9
A
U
T
Q
S
1Hr.
ON OFF
˚C
CLOCK
FILTER
CHECK MODE
TEST RUN
ERROR CODE
FUNCTION
NOT AVAILABLE
ON/OFF
I KL J
A
1Hr.
ON OFF
˚C
CLOCK
FILTER
CHECK MODE
TEST RUN
ERROR CODE
FUNCTION
NOT AVAILABLE
ON/OFF
FILTER
CHECK TEST
6 8 7
Fjernbetjeningens knapper
1 [Regulering af rumtemperatur]-knap
2 [Timer/kontinuerlig ]-knap
3 [Driftsvalg]-knap
4 [Timer]-knap
[Tidsindstilling]-knap
5 [Jalousiventil]-knap
6 [Regulering af ventilatorhastighed]-knap
7 [Luftstrøm op/ned]-knap
8 [Ventilation]-knap
B
9 [Kontrol/indbygget]-knap
0 [Testkørsel]-knap
A
A [Filter]-knap
0
B [ON/OFF]-knap
C Placering af indbygget rumtemperaturføler
• Udsæt aldrig fjernbetjeningen for direkte sollys. Dette kan medføre fejl-
C
måling af rumtemperaturen.
• Placér aldrig et objekt omkring fjernbetjeningens nederste højre del. Dette
kan medføre fejlmåling af rumtemperaturen.
Fjernbetjeningens display
A Aktuel tid/timer
B Central kontrol
C Timer ON
D Noget unormalt sker
E Driftsform:
AFKØLING,
R
TILATOR,
OPVARMNING
P
F Forbereder driftsformen HEAT (opvarmning)
O
G Afrimning
H Indstil temperatur
N
I Strøm ON
M
J Jalousiventil
K Denne funktion er ikke tilgængelig
L Ventilation
M Indstilling af funktion
N Testkørsel
O Fejlfinding
P Filtertegn
Q Indstilling til 1 time
R Sensorposition
S Rumtemperatur
T Luftstrøm
U Ventilatorhastighed
Forberedelser før driften
• Start driften, når "HO"-displayet ikke længere vises. "HO" vises kort i
display'et for rumtemperatur (maks. 3 minutter), når der tændes for an-
lægget og efter strømafbrydelse. Dette indikerer ikke fejl ved klima-
anlægget.
• De indendørs enheders driftsformer COOL (afkøling), DRY (tørring) og
HEAT (opvarmning) adskiller sig fra de udendørs enheders funktioner.
A
Når anlægget startes med COOL (afkøling)/DRY (tørring) (HEAT (op-
varmning)), og andre indendørs enheder forbundet til tilsvarende uden-
dørs enheder allerede kører med samme driftsform, viser fjernbetjening-
B
ens display "
" eller " " ("
form er ikke tilgængelig. Når dette sker, bliver De underrettet af symbo-
lerne "
" eller " " ("
til den anden indendørs enheds driftsform med knappen til skift mellem
driftstilstande.
Ovenstående gælder ikke for modellerne, som kører med afkølings- og
opvarmningsfunktionerne samtidig.
• De udendørs enheder stopper, når alle indendørs enheder forbundet til
de tilsvarende udendørs enheder stopper.
• Selvom den indendørs enhed er indstillet til driftsformen HEAT (opvarm-
ning), mens den udendørs enhed er i afrimningsfunktion, starter driften
først, når den udendørs enheds afrimningsfunktion er afsluttet.
TØRRING,
AUTOMATISK,
") Anlægget stopper, og den ønskede drifts-
") som blinker i fjernbetjeningens display. Indstil
VEN-
59

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: