Download  Print this page

Kiezen Van De Werkingsstand; De Temperatuur Instellen; Temp; De Ventilatorsnelheid Instellen - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Gebruik
Wanneer u het apparaat uit wilt zetten
1. Druk weer op de B B B B B [ON/OFF] knop
Het Aan/Uit-lampje gaat uit en het apparaat schakelt uit.
• Als de knoppen eenmaal ingesteld zijn, zal door alleen de [ON/OFF]
(Aan/Uit)-knop in te drukken het apparaat daarna weer in dezelfde stand
gaan werken.
• Als het apparaat aanstaat gaat het lampje boven de [ON/OFF] knop
branden.
Voorzichtig:
Zelfs als de bedieningsknop direct wordt ingedrukt nadat de werking
gestopt is, wordt de werking gedurende 3 minuten niet herstart. Deze
functie beschermt het apparaat. Het apparaat begint na ongeveer 3
minuten automatisch weer te werken.

2.2. Kiezen van de werkingsstand

Wanneer u een stand wilt selecteren
1. Druk op de 3 3 3 3 3 [stand selecteren] knop
Door op deze knop te blijven drukken schakelt de werking van het appa-
raat over op E "
", " ", "
", ("
de display voor de werkingsstanden.
Voor koelen
Druk op de 3 3 3 3 3 [stand selecteren] knop en breng de "
het scherm.
Voor drogen
Druk op 3 3 3 3 3 [stand selecteren] en breng de " " display op het scherm.
• De binnenventilator schakelt over op lage snelheid waarbij deze het ver-
anderen van de ventilatorsnelheid onmogelijk maakt.
• Het apparaat kan niet drogen bij een kamertemperatuur van minder dan 18 °C.
Voor de ventilator
Druk op 3 3 3 3 3 [stand selecteren] en breng de "
• De functie van de ventilator is om lucht in de kamer te laten circuleren.
• De temperatuur van de kamer kan niet ingesteld worden als het appa-
raat op de ventilatorstand staat.
Voorzichtig:
Stel uw nooit voor langere perioden bloot aan koele lucht. Teveel bloot-
stelling aan koele lucht is slecht voor uw gezondheid en moet daarom
vermeden worden.
Drogen
Het drogen is een door een microcomputer gestuurd ontvochtigingsproces
dat excessieve luchtkoeling regelt op basis van de door u ingestelde ka-
mertemperatuur. (Kan niet gebruikt worden bij verwarmen.)
1. De compressor en de binnenventilator reageren op de veranderingen in
de kamertemperatuur en gaan daardoor automatisch aan en uit.
2. Als de door u gewenste kamertemperatuur is bereikt dan stopt zowel de
compressor als de binnenventilator.
Daarna gaan na 10 minuten de compressor en de binnenventilator tel-
kens voor 3 minuten weer aan om de luchtvochtigheid laag te houden.
Voor verwarmen
Druk op 3 3 3 3 3 [stand selecteren] en breng de "
Met betrekking tot displays in de verwarmingsstand "DEFROST"
Wordt slechts weergegeven tijdens ontdooien.
"STAND BY"
Dit wordt weergegeven vanaf het moment dat u het apparaat op de
verwarmingsstand zet totdat er warme lucht uitgeblazen wordt.
Voorzichtig:
• Als de airconditioner in dezelfde ruimte samen met gasbranders
wordt gebruikt, dan moet u ervoor zorgen dat de ruimte grondig
geventileerd wordt. Onvoldoende ventilatie kan door zuurstoftekort
tot ongelukken leiden.
• Plaats een gasbrander nooit in de (uitblaas)luchtstroom van de
airconditioner. Als dit toch gebeurt kan dit tot onvolledige verbran-
ding van de gasbrander leiden.
• De microcomputer werkt in de volgende gevallen:
• Er wordt geen lucht uitgeblazen als u het apparaat op verwarmen zet.
- Om te voorkomen dat er koele lucht ontsnapt, wordt de binnenventilator
geleidelijk hoger geschakeld van heel lichte luchtstroom naar zwakke
luchtstroom naar de ingestelde luchtstroom al naar gelang de verho-
ging van de temperatuur van de uitgeblazen lucht. Wacht een ogen-
blik totdat de luchtstroom er normaal uitgeblazen wordt.
"), en ("
"). FZie het gedeelte over
" display op
" display op het scherm.
" display op het scherm.
• De ventilator draait niet op de ingestelde snelheid.
- Bij sommige modellen schakelt het systeem over op een heel lichte
luchtstroom als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur be-
reikt heeft. In andere gevallen stopt het om te voorkomen dat er koele
lucht ontsnapt tijdens ontdooien.
• Er komt lucht uit het apparaat zelfs als de operatie gestopt is.
- De binnenventilator blijft soms voor ongeveer 1 minuut nadat u het
apparaat hebt uitgezet doordraaien om de extra hitte die door de elek-
trische verwarming is afgegeven, eruit te blazen. De ventilatorsnelheid
gaat over op laag of hoog.
Voor ventilatie
Druk op de 3 3 3 3 3 [stand selecteren] knop en breng de "
het scherm.
• Gebruikt om ventilatie te verschaffen zonder gebruik te maken van de
functies voor koeling of airconditioning van het apparaat.
• De weergave
verschijnt niet wanneer de ventilatieapparatuur niet
is aangesloten.
Voor automatisch
Druk op de 3 3 3 3 3 [stand selecteren] knop en breng de "
het scherm.
OPMERKING:
Het verwarmingsdisplay en het automatische display verschijnen niet op mo-
dellen die uitsluitend als airconditioners met koelfunctie werken.

2.3. De temperatuur instellen

De kamertemperatuur veranderen
Druk op de 1 1 1 1 1 [kamertemperatuur aanpassen]-knop en stel de ge-
wenste kamertemperatuur in.
te drukken verandert de instelling met 1 °C.
Door eenmaal op
of
Door te blijven drukken, zal de instelling met 1 °C blijven veranderen.
• De binnentemperatuur kan binnen het hiernavolgende bereik ingesteld
worden.
Koelen/drogen: 19 - 30 °C
17 - 28 °C
Verwarmen:
• Het is niet mogelijk om de kamertemperatuur in te stellen als het appa-
raat in de uitblaasstand staat.
* De display geeft een bereik aan van 8 °C tot 39 °C. Voor temperaturen
daarboven of daaronder blinkt de display op 8 °C tot 39 °C om u op de
hoogte te stellen van het feit dat de kamertemperatuur hoger of lager is
dan de temperatuur op de display.

2.4. De ventilatorsnelheid instellen

De ventilatorsnelheid wijzigen
Elke keer als u de knop voor de 6 [ventilatorsnelheid] eenmaal indrukt,
schakelt het de snelheidsinstelling achtereenvolgens van laag naar hoog.
In de droogstand gaat de binnenventilator automatisch over op lage snel-
heid. U kunt de ventilatorsnelheid niet wijzigen in deze stand. (Alleen de
display op de afstandsbediening wijzigt.)
* Elke keer als de knop voor aanpassing van de ventilatorsnelheid wordt
ingedrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid.
(Laag) →
Display:
(Hoog)

2.5. De timer gebruiken

1) De juiste tijd instellen
• Stel de huidige tijd in nadat u de airconditioner hebt aangezet of na een
stroomonderbreking.
• U kunt de tijd instellen onafhankelijk van het feit of het apparaat werkt of
niet.
• Nadat u de timer hebt ingesteld, kunt u de huidige tijd niet meer instel-
len.
1. Druk op de 4 4 4 4 4 [tijdkeuze] knop en breng de A A A A A "huidige tijd" display
op het scherm
• Elke keer als u de knop indrukt, verandert de display.
KLOK "current
"timer start
ON
time"
time"
" display op
" display op

TEMP.

"timer end
OFF
(geen display)
time"
25

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Content for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: