Download  Print this page

Vedligeholdelse Og Rengøring; Rengøring Af Filtre Og Den Indendørs Enhed - Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3. Vedligeholdelse og rengøring
A
B
62
C
A
B
3.1. Rengøring af filtre og den indendørs enhed
Pasning og rengøring
• Sørg for at slå ON/OFF-kontakten til OFF, før De begynder at vedlige-
holde og rengøre enheden.
Rengøring af den indendørs enhed
• Tør enheden af med en tør, blød klud.
• Prøv aldrig at trække i den lodrette ledeplade, da det kan beskadige
den.
• Brug et almindelig rengøringsmiddel (som man bruger til tallerkenvask
eller tøjvask) for at fjerne fingermærker og oliepletter.
• Brug ikke petroleum, benzin, fortynder eller polerpulver, da det kan be-
skadige enheden.
Afmontering af luftfiltret
Sørg for, at få oplyst placering og hvordan filteret indstilles fra leverandø-
ren, når enheden prøvekøres.
A Luftindtag
B Filter
Rengøring af filtre
• Rengøringsmetoden for luftfiltre afhænger af filtermaterialet. Læs om-
hyggeligt vejledningen om filtermateriale og rengøring. En almen
rengøringsmetode beskrives herunder.
• Bank let på filteret eller brug en støvsuger. Rens det i vand eller neutral
sæbe opløst i lunkent vand, hvis filtret er meget snavset. Sørg for, at
fjerne anvendte sæberester omhyggeligt, før det monteres i klima-
anlægget igen.
Forsigtig:
• Tør ikke luftfiltre i direkte sollys eller med anden varmekilde. Var-
men kan deformere filtrene.
• Afvaskning i varmt vand (over 50
C Skrue (Kun RP·EA)
°
C) kan deformere filtrene.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

   Related Manuals for Mitsubishi Electric PEAD-RP1.6EA

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: